Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification

LOFPLEAT HF G Filter Cartridge

Model Name

Part Number

LPHF-G-A-20-1-E LPHF-G-A-20-1-E
LPHF-G-A-20-10-E LPHF-G-A-20-10-E
LPHF-G-A-20-2.5-E LPHF-G-A-20-2.5-E
LPHF-G-A-20-20-E LPHF-G-A-20-20-E
LPHF-G-A-20-4.5-E LPHF-G-A-20-4.5-E
LPHF-G-A-40-1-E LPHF-G-A-40-1-E
LPHF-G-A-40-10-E LPHF-G-A-40-10-E
LPHF-G-A-40-2.5-E LPHF-G-A-40-2.5-E
LPHF-G-A-40-20-E LPHF-G-A-40-20-E
LPHF-G-A-40-4.5-E LPHF-G-A-40-4.5-E
LPHF-G-A-60-1-E LPHF-G-A-60-1-E
LPHF-G-A-60-10-E LPHF-G-A-60-10-E
LPHF-G-A-60-2.5-E LPHF-G-A-60-2.5-E
LPHF-G-A-60-20-E LPHF-G-A-60-20-E
LPHF-G-A-60-4.5-E LPHF-G-A-60-4.5-E
LPHF-G-P-20-1-E F5882129
LPHF-G-P-20-10-E LPHF-G-P-20-10-E
LPHF-G-P-20-2.5-E LPHF-G-P-20-2.5-E
LPHF-G-P-20-20-E LPHF-G-P-20-20-E
LPHF-G-P-20-4.5-E LPHF-G-P-20-4.5-E
LPHF-G-P-40-1-E LPHF-G-P-40-1-E
LPHF-G-P-40-10-E LPHF-G-P-40-10-E
LPHF-G-P-40-2.5-E LPHF-G-P-40-2.5-E
LPHF-G-P-40-20-E LPHF-G-P-40-20-E
LPHF-G-P-40-4.5-E LPHF-G-P-40-4.5-E
LPHF-G-P-60-1-E LPHF-G-P-60-1-E
LPHF-G-P-60-10-E LPHF-G-P-60-10-E
LPHF-G-P-60-2.5-E LPHF-G-P-60-2.5-E
LPHF-G-P-60-20-E LPHF-G-P-60-20-E
LPHF-G-P-60-4.5-E LPHF-G-P-60-4.5-E

Overview LOFPLEAT HF G Products

For a direct quotation, please contact us: Feedback Form or call us on +31 152 610 900

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved