Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification
Model Name Part Number
CAB1 4040CAB1-4040
CAB1 8040CAB1-8040
CAB2 4040CAB2-4040
CAB2 8040CAB2-8040
CAB3 4040CAB3-4040
CAB3 8040CAB3-8040
CPA 4040 E Membrane ElementCPA-4040E
CPA2CPA2
CPA2 4040CPA2-4040
CPA2 8040CPA2-8040
CPA2 HRCPA2-HR
CPA3CPA3
CPA3 8040CPA3-8040
CPA3 LD 8040CPA3-LD-8040
CPA4CPA4
CPA4 8040CPA4-8040
CPA5 LDCPA5-LD
CPA5 LD 4040CPA5-LD-4040
CPA5 LD 8040CPA5-LD-8040
CPA5 MAXCPA5-MAX
CPA5 MAX 8040CPA5-MAX-8040
CPA6 LDCPA6-LD
CPA7-LD Membrane ElementCPA7-LD
DairyNF 3838 30DairyNF-3838-30
DairyNF 3838 46DairyNF-3838-46
DairyNF 3840 30DairyNF-3840-30
DairyNF 3840 46DairyNF-3840-46
DairyNF 8038 30DairyNF-8038-30
DairyNF 8038 46DairyNF-8038-46
DairyNF 8040 30DairyNF-8040-30
DairyNF 8040 46DairyNF-8040-46
DairyRO 3838 30DairyRO 3838-30
DairyRO 3838 46DairyRO 3838-46
DairyRO 3840 30DairyRO 3840-30
DairyRO 6338 30DairyRO 6338-30
DairyRO 8038 30DairyRO 8038-30
DairyRO 8038 46DairyRO 8038-46
DairyRO 8040 30DairyRO 8040-30
DairyUF 10K 3838 30DairyUF 10K 3838-30
DairyUF 10K 3838 46DairyUF 10K 3838-46
DairyUF 10K 4336 30DairyUF 10K 4336-30
DairyUF 10K 4336 46DairyUF 10K 4336-46
DairyUF 10K 4338 30DairyUF 10K 4338-30
DairyUF 10K 6338 30DairyUF 10K 6338-30
DairyUF 10K 6338 46DairyUF 10K 6338-46
DairyUF 10K 6338 65DairyUF 10K 6338-65
DairyUF 10K 6338 80DairyUF 10K 6338-80
DairyUF 10K 8038 30DairyUF 10K 8038-30
DairyUF 10K 8038 46DairyUF 10K 8038-46
DairyUF 10K 8038 65DairyUF 10K 8038-65
DairyUF 5K 3838 30DairyUF 5K 3838-30
DairyUF 5K 3838 46DairyUF 5K 3838-46
DairyUF 5K 4336 30DairyUF 5K 4336-30
DairyUF 5K 4336 46DairyUF 5K 4336-46
DairyUF 5K 6338 30DairyUF 5K 6338-30
DairyUF 5K 6338 46DairyUF 5K 6338-46
DairyUF 5K 8038 30DairyUF 5K 8038-30
DairyUF 5K 8038 46DairyUF 5K 8038-46
ESNA1 LF 4040ESNA1-LF-4040
ESNA1 LF LDESNA1-LF-LD
ESNA1 LF LD 4040ESNA1-LF-LD-4040
ESNA1 LF2 LDESNA1-LF2-LD
ESNA1 LF2 LD 4040ESNA1-LF2-LD-4040
ESNA1 LF2 LD 8040ESNA1-LF2-LD-8040
ESPA 2514ESPA-2514
ESPA 2521ESPA-2521
ESPA 2540ESPA-2540
ESPA 4014ESPA-4014
ESPA 4021ESPA-4021
ESPA 4611ESPA-4611
ESPA 4641ESPA-4641
ESPA 50ESPA-50
ESPA 75ESPA-75
ESPA1ESPA1
ESPA1 2521ESPA1-2521
ESPA1 4014ESPA1-4014
ESPA1 4040ESPA1-4040
ESPA1 8040ESPA1-8040
ESPA1 LD 4040ESPA1-LD-4040
ESPA2 1640ESPA2-1640
ESPA2 365ESPA2-365
ESPA2 4040ESPA2-4040
ESPA2 8040ESPA2-8040
ESPA2 LDESPA2-LD
ESPA2 LD 4040ESPA2 LD-4040
ESPA2 LD 8040ESPA2-LD-8040
ESPA2 MAXESPA2-MAX
ESPA2 MAX 8040ESPA2 MAX-8040
ESPA2+ESPA2+
ESPA2-LD MAX Membrane ElementESPA2-LD MAX
ESPA3 4040ESPA3-4040
ESPA4 4040ESPA4-4040
ESPA4 8040ESPA4-8040
ESPA4 LDESPA4-LD
ESPA4 LD 4040ESPA4-LD-4040
ESPA4 MAXESPA4-MAX
ESPAB 1640ESPAB-1640
ESPAB MAXESPAB MAX
ESPAB MAX 8040ESPAB-MAX-8040
ESPAUP 8040ESPAUP-8040
HSM1000 ESHSM1000-ES
HSM125 ESHSM125-ES
HSM1500 ESHSM1500-ES
HSM250 ESHSM250-ES
HSM375 ESHSM375-ES
HSM500 ESHSM500-ES
HSM750 ESHSM750-ES
HSMM1200 ESHSMM1200-ES
HSMM1600 ESHSMM1600-ES
HSMM200 ESHSMM200-ES
HSMM2400 ESHSMM2400-ES
HSMM400 ESHSMM400-ES
HSMM600 ESHSMM600-ES
HSMM800 ESHSMM800-ES
HYDRAcap 40HYDRAcap-40
HYDRAcap 60HYDRAcap-60
HYDRAcap 60 EHYDRAcap-60-E
HYDRAcap 80HYDRAcap-80
HYDRAcap AM 2,5HYDRAcap-AM-2-5
HYDRAcap MAX 40HYDRAcap MAX-40
HYDRAcap MAX 4040HYDRAcap-MAX-4040
HYDRAcap MAX 60HYDRAcap MAX-60
HYDRAcap MAX 80HYDRAcap-MAX-80
HYDRAcap40 ACSHYDRAcap40 ACS
HYDRAcap40 DWIHYDRAcap40-DWI
HYDRAcap40 LDHYDRAcap40-LD
HYDRAcap60 ACSHYDRAcap60 ACS
HYDRAcap60 DWIHYDRAcap60-DWI
HYDRAcap60 EplusHYDRAcap60-E+
HYDRAcap60 LDHYDRAcap60-LD
HYDRAcap60 plusHYDRAcap60+
HYDRAcap80 ACSHYDRAcap80-ACS
HYDRAcap80 DWIHYDRAcap80-DWI
HYDRAcap80 E plusHYDRAcap80-E+
HYDRAcap80 plusHYDRAcap80+
HydraCoRe 10 LDHydraCoRe10-LD
HydraCoRe 50 LDHydraCoRe50-LD
HydraCoRe 50 PS 3838 30HydraCoRe50-PS-3838-30
HydraCoRe 50 PS 3838 46HydraCoRe50-PS-3838-46
HydraCoRe 50 PS 3838 65HydraCoRe50-PS-3838-65
HydraCoRe 50 PS 3840 30HydraCoRe50-PS-3840-30
HydraCoRe 50 PS 3840 46HydraCoRe50-PS-3840-46
HydraCoRe 50 PS 8038 30HydraCoRe50-PS-8038-30
HydraCoRe 50 PS 8038 46HydraCoRe50-PS-8038-46
HydraCoRe 50 PS 8038 65HydraCoRe50-PS-8038-65
HydraCoRe 50 PS 8040 30HydraCoRe50-PS-8040-30
HydraCoRe 50 PS 8040 46HydraCoRe50-PS-8040-46
HydraCoRe 50 PS 8040 65HydraCoRe50-PS-8040-65
HYDRACoRe10 3838 30HYDRACoRe10-3838-30
HYDRACoRe10 3838 46HYDRACoRe10-3838-46
HYDRACoRe10 3838 65HYDRACoRe10-3838-65
HYDRACoRe10 8038 30HYDRACoRe10-8038-30
HYDRACoRe10 8038 46HYDRACoRe10-8038-46
HYDRACoRe10 8038 65HYDRACoRe10-8038-65
HYDRACoRe10 8040 30HYDRACoRe10-8040-30
HYDRACoRe10 8040 46HYDRACoRe10-8040-46
HYDRACoRe10 8040 65HYDRACoRe10-8040-65
HYDRACoRe50 3838 30HYDRACoRe50-3838-30
HYDRACoRe50 3838 46HYDRACoRe50-3838-46
HYDRACoRe50 3838 65HYDRACoRe50-3838-65
HYDRACoRe50 8038 30HYDRACoRe50-8038-30
HYDRACoRe50 8038 46HYDRACoRe50-8038-46
HYDRACoRe50 8038 65HYDRACoRe50-8038-65
HYDRACoRe50 8040 30HYDRACoRe50-8040-30
HYDRACoRe50 8040 46HYDRACoRe50-8040-46
HYDRACoRe50 8040 65HYDRACoRe50-8040-65
HYDRACoRe70pHT 4040 46HYDRACoRe70pHT-4040-46
HYDRACoRe70pHT 8038 46HYDRACoRe70pHT-8038-46
Hydrapolish 8Hydrapolish 8
LFC1LFC1
LFC1 4040LFC1-4040
LFC1 8040LFC1-8040
LFC2LFC2
LFC2 4040LFC2-4040
LFC2 8040LFC2-8040
LFC3 LDLFC3-LD
LFC3 LD 4040LFC3-LD-4040
LFC3 LD 8040LFC3-LD-8040
NANO BWNANO-BW
NANO BW MAXNANO-BW-MAX
NANO SWNANO-SW
SanRO CPA3 4040SanRO CPA3 4040
SanRO CPA3 8040SanRO CPA3 8040
SanRO CPA4 4040SanRO CPA4 4040
SanRO CPA4 8040SanRO CPA4 8040
SanRO ESPA2 4040SanRO ESPA2 4040
SanRO ESPA2 8040SanRO ESPA2 8040
SanRO HS 4040SanRO HS 4040
SanRO HS 8040SanRO HS 8040
SanRO HS2 4040SanRO HS2 4040
SanRO HS2 8040SanRO HS2 8040
SanRO LFC3 4040SanRO LFC3 4040
SanRO LFC3 8040SanRO LFC3 8040
SuPRO 8338 100SuPRO 8338-100
SuPRO 8338 60SuPRO 8338-60
SuPRO 8338 80SuPRO 8338-80
SWC 2514SWC-2514
SWC 2521SWC-2521
SWC 2540SWC-2540
SWC 4014SWC-4014
SWC 4021SWC-4021
SWC1 4040SWC1-4040
SWC1 8040SWC1-8040
SWC2 4040SWC2-4040
SWC2 8040SWC2-8040
SWC3 8040SWC3-8040
SWC3 plusSWC3-plus
SWC4 1640SWC4-1640
SWC4 LDSWC4-LD
SWC4 MAXSWC4-MAX
SWC4 plusSWC4-plus
SWC4+ 8040SWC4+-8040
SWC4BSWC4B
SWC4B 8040SWC4B-8040
SWC4B LDSWC4B-LD
SWC4B MAXSWC4B-MAX
SWC4B MAX 8040SWC4B-MAX-8040
SWC5 1640SWC5-1640
SWC5 4040SWC5-4040
SWC5 8040SWC5-8040
SWC5 LDSWC5-LD
SWC5 LD 4040SWC5-LD-4040
SWC5 LD 8040SWC5-LD-8040
SWC5 MAXSWC5-MAX
SWC6 4040SWC6-4040
SWC6 8040SWC6-8040
SWC6 LDSWC6-LD
SWC6 LD 4040SWC6-LD-4040
SWC6 MAXSWC6-MAX
TAB102TAB102

Search Filters and Membranes

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved