Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification
Model Name Part Number
BioMax PB 10BioMax PBGC
BioMax PB 100BioMax PBHK
BioMax PB 1000BioMax PBXK
BioMax PB 30BioMax PBTK
BioMax PB 300BioMax PBMK
BioMax PB 5BioMax PBCC
BioMax PB 50BioMax PBQK
BioMax PB 500BioMax PBVK
BioMax PB 8BioMax PBFC
BioMax PBSEQBioMax PBSEQ
RetroVirus RVRMRetroVirus RVRM
UltraCel PLAC 1 kDUltraCel PLAC
UltraCel PLBC 3kDUltraCel PLBC
UltraCel PLC 10 kDUltraCel PLC010
UltraCel PLC 100 kDUltraCel PLCHK
UltraCel PLC 1000 kDUltraCel PLCXK
UltraCel PLC 20 kDUltraCel PLCGC
UltraCel PLC 30 kDUltraCel PLCTK
UltraCel PLC 300 kDUltraCel PLCMK
UltraCel PLC 5 kDUltraCel PLCCC
UltraCel PLC 8 kDUltraCel PLGCD
UltraCel PLCC 5 kDUltraCel PLCC
UltraCel PLGC 10 kDUltraCel PLGC
UltraCel PLHK 100 kDUltraCel PLHK
UltraCel PLTK 30 kDUltraCel PLTK
VireSolve PPVG 180 kDVireSolve PPVG
VireSolve PPVGNF 180 kDVireSolve PPVGNF

Search Filters and Membranes

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved