Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification
Model Name Part Number
HT-1-P01A-5S PTFE Needlefelt filter bagF5502109
HT-1-P02A-5S PTFE Needlefelt filter bagF5502119
HT-10-P01A-5S PTFE Needlefelt filter bagF5852829
HT-10-P01A-60L Nomex Needlefelt filter bagF5502239
HT-10-P02A-40L Nomex Needlefelt filter bagF5502249
HT-10-P02A-5S PTFE Needlefelt filter bagF5851789
HT-100-P01A-60L Nomex Needlefelt filter bagF5502429
HT-100-P02A-40L Nomex Needlefelt filter bagF5502439
HT-25-P01A-60L Nomex Needlefelt filter bagF5502359
HT-25-P02A-40L Nomex Needlefelt filter bagF5502349
HT-5-P01A-5S PTFE Needlefelt filter bagF5503199
HT-5-P01A-60L Nomex Needlefelt filter bagF5502379
HT-5-P02A-40L Nomex Needlefelt filter bagF5503099
HT-5-P02A-5S PTFE Needlefelt filter bagF5850939
HT-50-P01A-60L Nomex Needlefelt filter bagF5843359
HT-50-P02A-40L Nomex Needlefelt filter bagF5502449
NMO-10-P01Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5851979
NMO-10-P02Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5851059
NMO-10-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5851669
NMO-10-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5851889
NMO-100-P01Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5843419
NMO-100-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5810979
NMO-100-P02Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5841269
NMO-100-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5810899
NMO-100-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5846359
NMO-100-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5814929
NMO-100-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5842659
NMO-1000-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5503079
NMO-1000-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5840119
NMO-1000-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5853489
NMO-125-P01Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5843429
NMO-125-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5814939
NMO-125-P02Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5843439
NMO-125-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5810909
NMO-125-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5853479
NMO-125-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5814959
NMO-125-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5842619
NMO-1250-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5503069
NMO-1250-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5503059
NMO-1250-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5862229
NMO-150-P01Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5843449
NMO-150-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5803249
NMO-150-P02Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5841789
NMO-150-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5810919
NMO-150-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5851679
NMO-150-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5814969
NMO-150-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5842669
NMO-200-P01Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5842759
NMO-200-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5810879
NMO-200-P02Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5842599
NMO-200-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5810929
NMO-200-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5843809
NMO-200-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5814989
NMO-200-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5842569
NMO-25-P01Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5843379
NMO-25-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5500079
NMO-25-P02Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5842799
NMO-25-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5500069
NMO-25-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5845109
NMO-25-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5500679
NMO-25-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5842639
NMO-250-P01Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5842769
NMO-250-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5812079
NMO-250-P02Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5843089
NMO-250-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5810939
NMO-250-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5854359
NMO-250-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5815009
NMO-250-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5855999
NMO-300-P01Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5843459
NMO-300-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5813239
NMO-300-P02Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5841279
NMO-300-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5813229
NMO-300-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5851129
NMO-300-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5815029
NMO-300-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5851819
NMO-400-P01Z-40L Nylon monofilament mesh filter bagF5842779
NMO-400-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5812089
NMO-400-P02Z-40L Nylon monofilament mesh filter bagF5843099
NMO-400-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5810949
NMO-400-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5846369
NMO-400-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5815049
NMO-400-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5853539
NMO-5-P01Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5855819
NMO-5-P02Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5859199
NMO-5-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5851659
NMO-5-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5851899
NMO-50-P01Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5843389
NMO-50-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5500599
NMO-50-P02Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5841289
NMO-50-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5500589
NMO-50-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5845119
NMO-50-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5500719
NMO-50-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5842649
NMO-600-P01Z-40L Nylon monofilament mesh filter bagF5843469
NMO-600-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5822339
NMO-600-P02Z-40L Nylon monofilament mesh filter bagF5843109
NMO-600-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5816779
NMO-600-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5852709
NMO-600-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5822429
NMO-600-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5851309
NMO-80-P01Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5843399
NMO-80-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5810969
NMO-80-P02Z-60L Nylon monofilament mesh filter bagF5843409
NMO-80-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5810889
NMO-80-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5846349
NMO-80-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5814909
NMO-80-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5846449
NMO-800-P01Z-40L Nylon monofilament mesh filter bagF5842789
NMO-800-P02S-60M Nylon Monofilament filter bagF5812099
NMO-800-P02Z-40L Nylon monofilament mesh filter bagF5843479
NMO-800-P03S-50S Nylon Monofilament filter bagF5810959
NMO-800-P03Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5856019
NMO-800-P04S-50S Nylon Monofilament filter bagF5815179
NMO-800-P04Z-50M Nylon monofilament mesh filter bagF5855989
NY-10-P01S-60L Nylon Needlefelt filter bagF5802669
NY-10-P02S-40L Nylon Needlefelt filter bagF5803029
NY-10-P03S-50M Nylon Needlefelt filter bagF5805989
NY-10-P04S-50M Nylon Needlefelt filter bagF5814389
NY-100-P01S-60L Nylon Needlefelt filter bagF5802699
NY-100-P02S-40L Nylon Needlefelt filter bagF5803059
NY-100-P03S-50M Nylon Needlefelt filter bagF5806019
NY-100-P04S-50M Nylon Needlefelt filter bagF5814399
NY-25-P01S-60L Nylon Needlefelt filter bagF5802679
NY-25-P02S-40L Nylon Needlefelt filter bagF5803039
NY-25-P03S-50M Nylon Needlefelt filter bagF5805999
NY-25-P04S-50M Nylon Needlefelt filter bagF5814409
NY-5-P01S-60L Nylon Needlefelt filter bagF5802659
NY-5-P02S-40L Nylon Needlefelt filter bagF5803019
NY-5-P03S-50M Nylon Needlefelt filter bagF5805979
NY-5-P04S-50M Nylon Needlefelt filter bagF5814419
NY-50-P01S-60L Nylon Needlefelt filter bagF5802689
NY-50-P02S-40L Nylon Needlefelt filter bagF5803049
NY-50-P03S-50M Nylon Needlefelt filter bagF5806009
NY-50-P04S-50M Nylon Needlefelt filter bagF5814429
PE-1-P01E-A3 Polyester filter bagPE-1-P01E-A30L
PE-1-P01E-L3 Polyester filter bagPE-1-P01E-L30L
PE-1-P01E-S3 Polyester filter bagPE-1-P01E-S30L
PE-1-P01H-4 Polyester filter bagF5845139
PE-1-P01H-A3 Polyester filter bagPE-1-P01H-A30L
PE-1-P01H-L3 Polyester filter bagPE-1-P01H-L30L
PE-1-P01H-S3 Polyester filter bagPE-1-P01H-S30L
PE-1-P01S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5845569
PE-1-P02E-A3 Polyester filter bagPE-1-P02E-A30L
PE-1-P02E-L3 Polyester filter bagPE-1-P02E-L30L
PE-1-P02E-S3 Polyester filter bagPE-1-P02E-S30L
PE-1-P02H-30L Polyester filter bagF5845229
PE-1-P02H-A3 Polyester filter bagPE-1-P02H-A30L
PE-1-P02H-L3 Polyester filter bagPE-1-P02H-L30L
PE-1-P02H-S3 Polyester filter bagPE-1-P02H-S30L
PE-1-P02S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5845579
PE-1-P03E-A3 Polyester filter bagPE-1-P03E-A30L
PE-1-P03E-L3 Polyester filter bagPE-1-P03E-L30L
PE-1-P03E-S3 Polyester filter bagPE-1-P03E-S30L
PE-1-P03H-50M Polyester filter bagF5853219
PE-1-P03H-A3 Polyester filter bagPE-1-P03H-A30L
PE-1-P03H-L3 Polyester filter bagPE-1-P03H-L30L
PE-1-P03H-S3 Polyester filter bagPE-1-P03H-S30L
PE-1-P03S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818119
PE-1-P04E-A3 Polyester filter bagPE-1-P04E-A30L
PE-1-P04E-L3 Polyester filter bagPE-1-P04E-L30L
PE-1-P04E-S3 Polyester filter bagPE-1-P04E-S30L
PE-1-P04H-50M Polyester filter bagF5855149
PE-1-P04H-A3 Polyester filter bagPE-1-P04H-A30L
PE-1-P04H-L3 Polyester filter bagPE-1-P04H-L30L
PE-1-P04H-S3 Polyester filter bagPE-1-P04H-S30L
PE-1-P04S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818179
PE-10-P01E-A3 Polyester filter bagPE-10-P01E-A30L
PE-10-P01E-L3 Polyester filter bagPE-10-P01E-L30L
PE-10-P01E-S3 Polyester filter bagPE-10-P01E-S30L
PE-10-P01H-40L Polyester filter bagF5845159
PE-10-P01H-A3 Polyester filter bagPE-10-P01H-A30L
PE-10-P01H-L3 Polyester filter bagPE-10-P01H-L30L
PE-10-P01H-S3 Polyester filter bagPE-10-P01H-S30L
PE-10-P01S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5844429
PE-10-P02E-A3 Polyester filter bagPE-10-P02E-A30L
PE-10-P02E-L3 Polyester filter bagPE-10-P02E-L30L
PE-10-P02E-S3 Polyester filter bagPE-10-P02E-S30L
PE-10-P02H-30L Polyester filter bagF5845279
PE-10-P02H-A3 Polyester filter bagPE-10-P02H-A30L
PE-10-P02H-L3 Polyester filter bagPE-10-P02H-L30L
PE-10-P02H-S3 Polyester filter bagPE-10-P02H-S30L
PE-10-P02S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5844479
PE-10-P03E-A3 Polyester filter bagPE-10-P03E-A30L
PE-10-P03E-L3 Polyester filter bagPE-10-P03E-L30L
PE-10-P03E-S3 Polyester filter bagPE-10-P03E-S30L
PE-10-P03H-50M Polyester filter bagF5860749
PE-10-P03H-A3 Polyester filter bagPE-10-P03H-A30L
PE-10-P03H-L3 Polyester filter bagPE-10-P03H-L30L
PE-10-P03H-S3 Polyester filter bagPE-10-P03H-S30L
PE-10-P03S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818139
PE-10-P04E-A3 Polyester filter bagPE-10-P04E-A30L
PE-10-P04E-L3 Polyester filter bagPE-10-P04E-L30L
PE-10-P04E-S3 Polyester filter bagPE-10-P04E-S30L
PE-10-P04H-50M Polyester filter bagF5860699
PE-10-P04H-A3 Polyester filter bagPE-10-P04H-A30L
PE-10-P04H-L3 Polyester filter bagPE-10-P04H-L30L
PE-10-P04H-S3 Polyester filter bagPE-10-P04H-S30L
PE-10-P04S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818199
PE-100-P01E-A3 Polyester filter bagPE-100-P01E-A30L
PE-100-P01E-L3 Polyester filter bagPE-100-P01E-L30L
PE-100-P01E-S3 Polyester filter bagPE-100-P01E-S30L
PE-100-P01H-40L Polyester filter bagF5845209
PE-100-P01H-A3 Polyester filter bagPE-100-P01H-A30L
PE-100-P01H-L3 Polyester filter bagPE-100-P01H-L30L
PE-100-P01H-S3 Polyester filter bagPE-100-P01H-S30L
PE-100-P01S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5844459
PE-100-P02E-A3 Polyester filter bagPE-100-P02E-A30L
PE-100-P02E-L3 Polyester filter bagPE-100-P02E-L30L
PE-100-P02E-S3 Polyester filter bagPE-100-P02E-S30L
PE-100-P02H-30L Polyester filter bagF5845319
PE-100-P02H-A3 Polyester filter bagPE-100-P02H-A30L
PE-100-P02H-L3 Polyester filter bagPE-100-P02H-L30L
PE-100-P02H-S3 Polyester filter bagPE-100-P02H-S30L
PE-100-P02S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5844509
PE-100-P03E-A3 Polyester filter bagPE-100-P03E-A30L
PE-100-P03E-L3 Polyester filter bagPE-100-P03E-L30L
PE-100-P03E-S3 Polyester filter bagPE-100-P03E-S30L
PE-100-P03H-50M Polyester filter bagF5860759
PE-100-P03H-A3 Polyester filter bagPE-100-P03H-A30L
PE-100-P03H-L3 Polyester filter bagPE-100-P03H-L30L
PE-100-P03H-S3 Polyester filter bagPE-100-P03H-S30L
PE-100-P03S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818169
PE-100-P04E-A3 Polyester filter bagPE-100-P04E-A30L
PE-100-P04E-L3 Polyester filter bagPE-100-P04E-L30L
PE-100-P04E-S3 Polyester filter bagPE-100-P04E-S30L
PE-100-P04H-50M Polyester filter bagF5860719
PE-100-P04H-A3 Polyester filter bagPE-100-P04H-A30L
PE-100-P04H-L3 Polyester filter bagPE-100-P04H-L30L
PE-100-P04H-S3 Polyester filter bagPE-100-P04H-S30L
PE-100-P04S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818229
PE-200-P01E-A3 Polyester filter bagPE-200-P01E-A30L
PE-200-P01E-L3 Polyester filter bagPE-200-P01E-L30L
PE-200-P01E-S3 Polyester filter bagPE-200-P01E-S30L
PE-200-P01H-40L Polyester filter bagF5845219
PE-200-P01H-A3 Polyester filter bagPE-200-P01H-A30L
PE-200-P01H-L3 Polyester filter bagPE-200-P01H-L30L
PE-200-P01H-S3 Polyester filter bagPE-200-P01H-S30L
PE-200-P01S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5847829
PE-200-P02E-A3 Polyester filter bagPE-200-P02E-A30L
PE-200-P02E-L3 Polyester filter bagPE-200-P02E-L30L
PE-200-P02E-S3 Polyester filter bagPE-200-P02E-S30L
PE-200-P02H-30L Polyester filter bagF5845329
PE-200-P02H-A3 Polyester filter bagPE-200-P02H-A30L
PE-200-P02H-L3 Polyester filter bagPE-200-P02H-L30L
PE-200-P02H-S3 Polyester filter bagPE-200-P02H-S30L
PE-200-P02S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5847849
PE-200-P03E-A3 Polyester filter bagPE-200-P03E-A30L
PE-200-P03E-L3 Polyester filter bagPE-200-P03E-L30L
PE-200-P03E-S3 Polyester filter bagPE-200-P03E-S30L
PE-200-P03H-50M Polyester filter bagF5860769
PE-200-P03H-A3 Polyester filter bagPE-200-P03H-A30L
PE-200-P03H-L3 Polyester filter bagPE-200-P03H-L30L
PE-200-P03H-S3 Polyester filter bagPE-200-P03H-S30L
PE-200-P03S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5822469
PE-200-P04E-A3 Polyester filter bagPE-200-P04E-A30L
PE-200-P04E-L3 Polyester filter bagPE-200-P04E-L30L
PE-200-P04E-S3 Polyester filter bagPE-200-P04E-S30L
PE-200-P04H-50M Polyester filter bagF5860729
PE-200-P04H-A3 Polyester filter bagPE-200-P04H-A30L
PE-200-P04H-L3 Polyester filter bagPE-200-P04H-L30L
PE-200-P04H-S3 Polyester filter bagPE-200-P04H-S30L
PE-200-P04S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5822479
PE-25-P01E-A3 Polyester filter bagPE-25-P01E-A30L
PE-25-P01E-L3 Polyester filter bagPE-25-P01E-L30L
PE-25-P01E-S3 Polyester filter bagPE-25-P01E-S30L
PE-25-P01H-40L Polyester filter bagF5845179
PE-25-P01H-A3 Polyester filter bagPE-25-P01H-A30L
PE-25-P01H-L3 Polyester filter bagPE-25-P01H-L30L
PE-25-P01H-S3 Polyester filter bagPE-25-P01H-S30L
PE-25-P01S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5844439
PE-25-P02E-A3 Polyester filter bagPE-25-P02E-A30L
PE-25-P02E-L3 Polyester filter bagPE-25-P02E-L30L
PE-25-P02E-S3 Polyester filter bagPE-25-P02E-S30L
PE-25-P02H-30L Polyester filter bagF5845129
PE-25-P02H-A3 Polyester filter bagPE-25-P02H-A30L
PE-25-P02H-L3 Polyester filter bagPE-25-P02H-L30L
PE-25-P02H-S3 Polyester filter bagPE-25-P02H-S30L
PE-25-P02S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5844489
PE-25-P03E-A3 Polyester filter bagPE-25-P03E-A30L
PE-25-P03E-L3 Polyester filter bagPE-25-P03E-L30L
PE-25-P03E-S3 Polyester filter bagPE-25-P03E-S30L
PE-25-P03H-50M Polyester filter bagF5845409
PE-25-P03H-A3 Polyester filter bagPE-25-P03H-A30L
PE-25-P03H-L3 Polyester filter bagPE-25-P03H-L30L
PE-25-P03H-S3 Polyester filter bagPE-25-P03H-S30L
PE-25-P03S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818149
PE-25-P04E-A3 Polyester filter bagPE-25-P04E-A30L
PE-25-P04E-L3 Polyester filter bagPE-25-P04E-L30L
PE-25-P04E-S3 Polyester filter bagPE-25-P04E-S30L
PE-25-P04H-50M Polyester filter bagF5845419
PE-25-P04H-A3 Polyester filter bagPE-25-P04H-A30L
PE-25-P04H-L3 Polyester filter bagPE-25-P04H-L30L
PE-25-P04H-S3 Polyester filter bagPE-25-P04H-S30L
PE-25-P04S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818209
PE-5-P01E-A3 Polyester filter bagPE-5-P01E-A30L
PE-5-P01E-L3 Polyester filter bagPE-5-P01E-L30L
PE-5-P01E-S3 Polyester filter bagPE-5-P01E-S30L
PE-5-P01H-40L Polyester filter bagF5845149
PE-5-P01H-A3 Polyester filter bagPE-5-P01H-A30L
PE-5-P01H-L3 Polyester filter bagPE-5-P01H-L30L
PE-5-P01H-S3 Polyester filter bagPE-5-P01H-S30L
PE-5-P01S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5844419
PE-5-P02E-A3 Polyester filter bagPE-5-P02E-A30L
PE-5-P02E-L3 Polyester filter bagPE-5-P02E-L30L
PE-5-P02E-S3 Polyester filter bagPE-5-P02E-S30L
PE-5-P02H-30L Polyester filter bagF5845269
PE-5-P02H-A3 Polyester filter bagPE-5-P02H-A30L
PE-5-P02H-L3 Polyester filter bagPE-5-P02H-L30L
PE-5-P02H-S3 Polyester filter bagPE-5-P02H-S30L
PE-5-P02S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5844469
PE-5-P03E-A3 Polyester filter bagPE-5-P03E-A30L
PE-5-P03E-L3 Polyester filter bagPE-5-P03E-L30L
PE-5-P03E-S3 Polyester filter bagPE-5-P03E-S30L
PE-5-P03H-50M Polyester filter bagF5857579
PE-5-P03H-A3 Polyester filter bagPE-5-P03H-A30L
PE-5-P03H-L3 Polyester filter bagPE-5-P03H-L30L
PE-5-P03H-S3 Polyester filter bagPE-5-P03H-S30L
PE-5-P03S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818129
PE-5-P04E-A3 Polyester filter bagPE-5-P04E-A30L
PE-5-P04E-L3 Polyester filter bagPE-5-P04E-L30L
PE-5-P04E-S3 Polyester filter bagPE-5-P04E-S30L
PE-5-P04H-50M Polyester filter bagF5860739
PE-5-P04H-A3 Polyester filter bagPE-5-P04H-A30L
PE-5-P04H-L3 Polyester filter bagPE-5-P04H-L30L
PE-5-P04H-S3 Polyester filter bagPE-5-P04H-S30L
PE-5-P04S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818189
PE-50-P01E-A3 Polyester filter bagPE-50-P01E-A30L
PE-50-P01E-L3 Polyester filter bagPE-50-P01E-L30L
PE-50-P01E-S3 Polyester filter bagPE-50-P01E-S30L
PE-50-P01H-40L Polyester filter bagF5845189
PE-50-P01H-A3 Polyester filter bagPE-50-P01H-A30L
PE-50-P01H-L3 Polyester filter bagPE-50-P01H-L30L
PE-50-P01H-S3 Polyester filter bagPE-50-P01H-S30L
PE-50-P01S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5844449
PE-50-P02E-A3 Polyester filter bagPE-50-P02E-A30L
PE-50-P02E-L3 Polyester filter bagPE-50-P02E-L30L
PE-50-P02E-S3 Polyester filter bagPE-50-P02E-S30L
PE-50-P02H-30L Polyester filter bagF5845299
PE-50-P02H-A3 Polyester filter bagPE-50-P02H-A30L
PE-50-P02H-L3 Polyester filter bagPE-50-P02H-L30L
PE-50-P02H-S3 Polyester filter bagPE-50-P02H-S30L
PE-50-P02S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5844499
PE-50-P03E-A3 Polyester filter bagPE-50-P03E-A30L
PE-50-P03E-L3 Polyester filter bagPE-50-P03E-L30L
PE-50-P03E-S3 Polyester filter bagPE-50-P03E-S30L
PE-50-P03H-50M Polyester filter bagF5860709
PE-50-P03H-A3 Polyester filter bagPE-50-P03H-A30L
PE-50-P03H-L3 Polyester filter bagPE-50-P03H-L30L
PE-50-P03H-S3 Polyester filter bagPE-50-P03H-S30L
PE-50-P03S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818159
PE-50-P04E-A3 Polyester filter bagPE-50-P04E-A30L
PE-50-P04E-L3 Polyester filter bagPE-50-P04E-L30L
PE-50-P04E-S3 Polyester filter bagPE-50-P04E-S30L
PE-50-P04H-50M Polyester filter bagF5858079
PE-50-P04H-A3 Polyester filter bagPE-50-P04H-A30L
PE-50-P04H-L3 Polyester filter bagPE-50-P04H-L30L
PE-50-P04H-S3 Polyester filter bagPE-50-P04H-S30L
PE-50-P04S-40L Polyester Needlefelt filter bagF5818219
PEMO-150-P01S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5859379
PEMO-150-P02S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5502409
PEMO-200-P01S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5504459
PEMO-200-P02S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5504469
PEMO-400-P01S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5504479
PEMO-400-P02S-40L Polyester monofilament mesh filter bagF5504489
PEMO-50-P01S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5859439
PEMO-50-P02S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5850879
PEMO-80-P01S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5859469
PEMO-80-P02S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5859489
PEMU-100-P01S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5844619
PEMU-100-P02S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5844679
PEMU-150-P01S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5844629
PEMU-150-P02S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5844689
PEMU-250-P01S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5844639
PEMU-250-P02S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5844699
PEMU-400-P01S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5844649
PEMU-400-P02S-40L Polyester monofilament mesh filter bagF5844709
PEMU-600-P01S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5844659
PEMU-600-P02S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5844719
PEMU-800-P02S-40L Polyester monofilament mesh filter bagF5844729
PEMU-800-P02S-60L Polyester monofilament mesh filter bagF5844669
PMO-100-P01A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5847179
PMO-100-P02A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5500935
PMO-150-P01A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5844819
PMO-150-P02A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5507289
PMO-200-P01A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5855699
PMO-200-P02A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5503239
PMO-300-P01A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5504179
PMO-300-P02A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5859499
PMO-400-P01A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5500939
PMO-400-P02A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5500949
PMO-600-P01A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5502129
PMO-600-P02A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5502139
PMO-800-P01A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5502149
PMO-800-P02A-60L Polypropylene Monofilament filter bagF5502159
PO-1-P01E-30L Polypropylene filter bagF5842229
PO-1-P01E-A3 Polypropylene filter bagPO-1-P01E-A30L
PO-1-P01E-L3 Polypropylene filter bagPO-1-P01E-L30L
PO-1-P01E-S3 Polypropylene filter bagPO-1-P01E-S30L
PO-1-P01H-A3 Polypropylene filter bagPO-1-P01H-A30L
PO-1-P01H-L3 Polypropylene filter bagPO-1-P01H-L30L
PO-1-P01H-S3 Polypropylene filter bagPO-1-P01H-S30L
PO-1-P01S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5845589
PO-1-P02E-20L Polypropylene filter bagF5842449
PO-1-P02E-A3 Polypropylene filter bagPO-1-P02E-A30L
PO-1-P02E-L3 Polypropylene filter bagPO-1-P02E-L30L
PO-1-P02E-S3 Polypropylene filter bagPO-1-P02E-S30L
PO-1-P02H-A3 Polypropylene filter bagPO-1-P02H-A30L
PO-1-P02H-L3 Polypropylene filter bagPO-1-P02H-L30L
PO-1-P02H-S3 Polypropylene filter bagPO-1-P02H-S30L
PO-1-P02S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5845599
PO-1-P03E-50L Polypropylene filter bagF5847709
PO-1-P03E-A3 Polypropylene filter bagPO-1-P03E-A30L
PO-1-P03E-L3 Polypropylene filter bagPO-1-P03E-L30L
PO-1-P03E-S3 Polypropylene filter bagPO-1-P03E-S30L
PO-1-P03H-A3 Polypropylene filter bagPO-1-P03H-A30L
PO-1-P03H-L3 Polypropylene filter bagPO-1-P03H-L30L
PO-1-P03H-S3 Polypropylene filter bagPO-1-P03H-S30L
PO-1-P03S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5813989
PO-1-P04E-50L Polypropylene filter bagF5852969
PO-1-P04E-A3 Polypropylene filter bagPO-1-P04E-A30L
PO-1-P04E-L3 Polypropylene filter bagPO-1-P04E-L30L
PO-1-P04E-S3 Polypropylene filter bagPO-1-P04E-S30L
PO-1-P04H-A3 Polypropylene filter bagPO-1-P04H-A30L
PO-1-P04H-L3 Polypropylene filter bagPO-1-P04H-L30L
PO-1-P04H-S3 Polypropylene filter bagPO-1-P04H-S30L
PO-1-P04S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5814439
PO-10-P01E-40L Polypropylene filter bagF5842259
PO-10-P01E-A3 Polypropylene filter bagPO-10-P01E-A30L
PO-10-P01E-L3 Polypropylene filter bagPO-10-P01E-L30L
PO-10-P01E-S3 Polypropylene filter bagPO-10-P01E-S30L
PO-10-P01H-A3 Polypropylene filter bagPO-10-P01H-A30L
PO-10-P01H-L3 Polypropylene filter bagPO-10-P01H-L30L
PO-10-P01H-S3 Polypropylene filter bagPO-10-P01H-S30L
PO-10-P01S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5844529
PO-10-P02E-30L Polypropylene filter bagF5842319
PO-10-P02E-A3 Polypropylene filter bagPO-10-P02E-A30L
PO-10-P02E-L3 Polypropylene filter bagPO-10-P02E-L30L
PO-10-P02E-S3 Polypropylene filter bagPO-10-P02E-S30L
PO-10-P02H-A3 Polypropylene filter bagPO-10-P02H-A30L
PO-10-P02H-L3 Polypropylene filter bagPO-10-P02H-L30L
PO-10-P02H-S3 Polypropylene filter bagPO-10-P02H-S30L
PO-10-P02S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5844579
PO-10-P03E-50L Polypropylene filter bagF5847739
PO-10-P03E-A3 Polypropylene filter bagPO-10-P03E-A30L
PO-10-P03E-L3 Polypropylene filter bagPO-10-P03E-L30L
PO-10-P03E-S3 Polypropylene filter bagPO-10-P03E-S30L
PO-10-P03H-A3 Polypropylene filter bagPO-10-P03H-A30L
PO-10-P03H-L3 Polypropylene filter bagPO-10-P03H-L30L
PO-10-P03H-S3 Polypropylene filter bagPO-10-P03H-S30L
PO-10-P03S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5806039
PO-10-P04E-50L Polypropylene filter bagF5847769
PO-10-P04E-A3 Polypropylene filter bagPO-10-P04E-A30L
PO-10-P04E-L3 Polypropylene filter bagPO-10-P04E-L30L
PO-10-P04E-S3 Polypropylene filter bagPO-10-P04E-S30L
PO-10-P04H-A3 Polypropylene filter bagPO-10-P04H-A30L
PO-10-P04H-L3 Polypropylene filter bagPO-10-P04H-L30L
PO-10-P04H-S3 Polypropylene filter bagPO-10-P04H-S30L
PO-10-P04S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5814449
PO-100-P01E-40L Polypropylene filter bagF5842279
PO-100-P01E-A3 Polypropylene filter bagPO-100-P01E-A30L
PO-100-P01E-L3 Polypropylene filter bagPO-100-P01E-L30L
PO-100-P01E-S3 Polypropylene filter bagPO-100-P01E-S30L
PO-100-P01H-A3 Polypropylene filter bagPO-100-P01H-A30L
PO-100-P01H-L3 Polypropylene filter bagPO-100-P01H-L30L
PO-100-P01H-S3 Polypropylene filter bagPO-100-P01H-S30L
PO-100-P01S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5844559
PO-100-P02E-30L Polypropylene filter bagF5842349
PO-100-P02E-A3 Polypropylene filter bagPO-100-P02E-A30L
PO-100-P02E-L3 Polypropylene filter bagPO-100-P02E-L30L
PO-100-P02E-S3 Polypropylene filter bagPO-100-P02E-S30L
PO-100-P02H-A3 Polypropylene filter bagPO-100-P02H-A30L
PO-100-P02H-L3 Polypropylene filter bagPO-100-P02H-L30L
PO-100-P02H-S3 Polypropylene filter bagPO-100-P02H-S30L
PO-100-P02S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5844609
PO-100-P03E-50L Polypropylene filter bagF5851959
PO-100-P03E-A3 Polypropylene filter bagPO-100-P03E-A30L
PO-100-P03E-L3 Polypropylene filter bagPO-100-P03E-L30L
PO-100-P03E-S3 Polypropylene filter bagPO-100-P03E-S30L
PO-100-P03H-A3 Polypropylene filter bagPO-100-P03H-A30L
PO-100-P03H-L3 Polypropylene filter bagPO-100-P03H-L30L
PO-100-P03H-S3 Polypropylene filter bagPO-100-P03H-S30L
PO-100-P03S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5806069
PO-100-P04E-50L Polypropylene filter bagF5851389
PO-100-P04E-A3 Polypropylene filter bagPO-100-P04E-A30L
PO-100-P04E-L3 Polypropylene filter bagPO-100-P04E-L30L
PO-100-P04E-S3 Polypropylene filter bagPO-100-P04E-S30L
PO-100-P04H-A3 Polypropylene filter bagPO-100-P04H-A30L
PO-100-P04H-L3 Polypropylene filter bagPO-100-P04H-L30L
PO-100-P04H-S3 Polypropylene filter bagPO-100-P04H-S30L
PO-100-P04S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5814459
PO-200-P01E-A3 Polypropylene filter bagPO-200-P01E-A30L
PO-200-P01E-L3 Polypropylene filter bagPO-200-P01E-L30L
PO-200-P01E-S3 Polypropylene filter bagPO-200-P01E-S30L
PO-200-P01H-A3 Polypropylene filter bagPO-200-P01H-A30L
PO-200-P01H-L3 Polypropylene filter bagPO-200-P01H-L30L
PO-200-P01H-S3 Polypropylene filter bagPO-200-P01H-S30L
PO-200-P01S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5857969
PO-200-P02E-A3 Polypropylene filter bagPO-200-P02E-A30L
PO-200-P02E-L3 Polypropylene filter bagPO-200-P02E-L30L
PO-200-P02E-S3 Polypropylene filter bagPO-200-P02E-S30L
PO-200-P02H-A3 Polypropylene filter bagPO-200-P02H-A30L
PO-200-P02H-L3 Polypropylene filter bagPO-200-P02H-L30L
PO-200-P02H-S3 Polypropylene filter bagPO-200-P02H-S30L
PO-200-P02S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5857979
PO-200-P03E-A3 Polypropylene filter bagPO-200-P03E-A30L
PO-200-P03E-L3 Polypropylene filter bagPO-200-P03E-L30L
PO-200-P03E-S3 Polypropylene filter bagPO-200-P03E-S30L
PO-200-P03H-A3 Polypropylene filter bagPO-200-P03H-A30L
PO-200-P03H-L3 Polypropylene filter bagPO-200-P03H-L30L
PO-200-P03H-S3 Polypropylene filter bagPO-200-P03H-S30L
PO-200-P03S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5857989
PO-200-P04E-A3 Polypropylene filter bagPO-200-P04E-A30L
PO-200-P04E-L3 Polypropylene filter bagPO-200-P04E-L30L
PO-200-P04E-S3 Polypropylene filter bagPO-200-P04E-S30L
PO-200-P04H-A3 Polypropylene filter bagPO-200-P04H-A30L
PO-200-P04H-L3 Polypropylene filter bagPO-200-P04H-L30L
PO-200-P04H-S3 Polypropylene filter bagPO-200-P04H-S30L
PO-200-P04S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5857999
PO-200-PO1E-40LF5857959
PO-200-PO2E-30LF5857949
PO-200-PO3E-50LF5860819
PO-200-PO4E-50LF5860839
PO-25-P01E-40L Polypropylene filter bagF5842369
PO-25-P01E-A3 Polypropylene filter bagPO-25-P01E-A30L
PO-25-P01E-L3 Polypropylene filter bagPO-25-P01E-L30L
PO-25-P01E-S3 Polypropylene filter bagPO-25-P01E-S30L
PO-25-P01H-A3 Polypropylene filter bagPO-25-P01H-A30L
PO-25-P01H-L3 Polypropylene filter bagPO-25-P01H-L30L
PO-25-P01H-S3 Polypropylene filter bagPO-25-P01H-S30L
PO-25-P01S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5844539
PO-25-P02E-30L Polypropylene filter bagF5842329
PO-25-P02E-A3 Polypropylene filter bagPO-25-P02E-A30L
PO-25-P02E-L3 Polypropylene filter bagPO-25-P02E-L30L
PO-25-P02E-S3 Polypropylene filter bagPO-25-P02E-S30L
PO-25-P02H-A3 Polypropylene filter bagPO-25-P02H-A30L
PO-25-P02H-L3 Polypropylene filter bagPO-25-P02H-L30L
PO-25-P02H-S3 Polypropylene filter bagPO-25-P02H-S30L
PO-25-P02S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5844589
PO-25-P03E-50L Polypropylene filter bagF5844839
PO-25-P03E-A3 Polypropylene filter bagPO-25-P03E-A30L
PO-25-P03E-L3 Polypropylene filter bagPO-25-P03E-L30L
PO-25-P03E-S3 Polypropylene filter bagPO-25-P03E-S30L
PO-25-P03H-A3 Polypropylene filter bagPO-25-P03H-A30L
PO-25-P03H-L3 Polypropylene filter bagPO-25-P03H-L30L
PO-25-P03H-S3 Polypropylene filter bagPO-25-P03H-S30L
PO-25-P03S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5806049
PO-25-P04E-50L Polypropylene filter bagF5851399
PO-25-P04E-A3 Polypropylene filter bagPO-25-P04E-A30L
PO-25-P04E-L3 Polypropylene filter bagPO-25-P04E-L30L
PO-25-P04E-S3 Polypropylene filter bagPO-25-P04E-S30L
PO-25-P04H-A3 Polypropylene filter bagPO-25-P04H-A30L
PO-25-P04H-L3 Polypropylene filter bagPO-25-P04H-L30L
PO-25-P04H-S3 Polypropylene filter bagPO-25-P04H-S30L
PO-25-P04S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5814469
PO-5-P01E-40L Polypropylene filter bagF5842249
PO-5-P01E-A3 Polypropylene filter bagPO-5-P01E-A30L
PO-5-P01E-L3 Polypropylene filter bagPO-5-P01E-L30L
PO-5-P01E-S3 Polypropylene filter bagPO-5-P01E-S30L
PO-5-P01H-A3 Polypropylene filter bagPO-5-P01H-A30L
PO-5-P01H-L3 Polypropylene filter bagPO-5-P01H-L30L
PO-5-P01H-S3 Polypropylene filter bagPO-5-P01H-S30L
PO-5-P01S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5844519
PO-5-P02E-30L Polypropylene filter bagF5842309
PO-5-P02E-A3 Polypropylene filter bagPO-5-P02E-A30L
PO-5-P02E-L3 Polypropylene filter bagPO-5-P02E-L30L
PO-5-P02E-S3 Polypropylene filter bagPO-5-P02E-S30L
PO-5-P02H-A3 Polypropylene filter bagPO-5-P02H-A30L
PO-5-P02H-L3 Polypropylene filter bagPO-5-P02H-L30L
PO-5-P02H-S3 Polypropylene filter bagPO-5-P02H-S30L
PO-5-P02S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5844569
PO-5-P03E-50L Polypropylene filter bagF5847729
PO-5-P03E-A3 Polypropylene filter bagPO-5-P03E-A30L
PO-5-P03E-L3 Polypropylene filter bagPO-5-P03E-L30L
PO-5-P03E-S3 Polypropylene filter bagPO-5-P03E-S30L
PO-5-P03H-A3 Polypropylene filter bagPO-5-P03H-A30L
PO-5-P03H-L3 Polypropylene filter bagPO-5-P03H-L30L
PO-5-P03H-S3 Polypropylene filter bagPO-5-P03H-S30L
PO-5-P03S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5806029
PO-5-P04E-50L Polypropylene filter bagF5847759
PO-5-P04E-A3 Polypropylene filter bagPO-5-P04E-A30L
PO-5-P04E-L3 Polypropylene filter bagPO-5-P04E-L30L
PO-5-P04E-S3 Polypropylene filter bagPO-5-P04E-S30L
PO-5-P04H-A3 Polypropylene filter bagPO-5-P04H-A30L
PO-5-P04H-L3 Polypropylene filter bagPO-5-P04H-L30L
PO-5-P04H-S3 Polypropylene filter bagPO-5-P04H-S30L
PO-5-P04S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5814479
PO-50-P01E-40L Polypropylene filter bagF5842269
PO-50-P01E-A3 Polypropylene filter bagPO-50-P01E-A30L
PO-50-P01E-L3 Polypropylene filter bagPO-50-P01E-L30L
PO-50-P01E-S3 Polypropylene filter bagPO-50-P01E-S30L
PO-50-P01H-A3 Polypropylene filter bagPO-50-P01H-A30L
PO-50-P01H-L3 Polypropylene filter bagPO-50-P01H-L30L
PO-50-P01H-S3 Polypropylene filter bagPO-50-P01H-S30L
PO-50-P01S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5844549
PO-50-P02E-30L Polypropylene filter bagF5842339
PO-50-P02E-A3 Polypropylene filter bagPO-50-P02E-A30L
PO-50-P02E-L3 Polypropylene filter bagPO-50-P02E-L30L
PO-50-P02E-S3 Polypropylene filter bagPO-50-P02E-S30L
PO-50-P02H-A3 Polypropylene filter bagPO-50-P02H-A30L
PO-50-P02H-L3 Polypropylene filter bagPO-50-P02H-L30L
PO-50-P02H-S3 Polypropylene filter bagPO-50-P02H-S30L
PO-50-P02S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5844599
PO-50-P03E-50L Polypropylene filter bagF5846629
PO-50-P03E-A3 Polypropylene filter bagPO-50-P03E-A30L
PO-50-P03E-L3 Polypropylene filter bagPO-50-P03E-L30L
PO-50-P03E-S3 Polypropylene filter bagPO-50-P03E-S30L
PO-50-P03H-A3 Polypropylene filter bagPO-50-P03H-A30L
PO-50-P03H-L3 Polypropylene filter bagPO-50-P03H-L30L
PO-50-P03H-S3 Polypropylene filter bagPO-50-P03H-S30L
PO-50-P03S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5806059
PO-50-P04E-50L Polypropylene filter bagF5851379
PO-50-P04E-A3 Polypropylene filter bagPO-50-P04E-A30L
PO-50-P04E-L3 Polypropylene filter bagPO-50-P04E-L30L
PO-50-P04E-S3 Polypropylene filter bagPO-50-P04E-S30L
PO-50-P04H-A3 Polypropylene filter bagPO-50-P04H-A30L
PO-50-P04H-L3 Polypropylene filter bagPO-50-P04H-L30L
PO-50-P04H-S3 Polypropylene filter bagPO-50-P04H-S30L
PO-50-P04S-40L Polypropylene Needlefelt filter bagF5814489
PTMO-100-P01A-10S PTFE Monofilament filter bagF5503109
PTMO-100-P02A-10S PTFE Monofilament filter bagF5503119
PTMO-150-P01A-10S PTFE Monofilament filter bagF5503129
PTMO-150-P02A-10S PTFE Monofilament filter bagF5503139
PTMO-200-P01A-10S PTFE Monofilament filter bagF5503149
PTMO-200-P02A-10S PTFE Monofilament filter bagF5857499
PTMO-250-P01A-10S PTFE Monofilament filter bagF5504029
PTMO-250-P02A-10S PTFE Monofilament filter bagF5860849
PTMO-400-P01A-10S PTFE Monofilament filter bagF5503169
PTMO-400-P02A-10S PTFE Monofilament filter bagF5503179
PTMO-600-P01A-10S PTFE Monofilament filter bagF5857769
PTMO-600-P02A-10S PTFE Monofilament filter bagF5853989
W-1-P01S-60L Wool Needlefelt filter bagF5502319
W-1-P02S-40L Wool Needlefelt filter bagF5503089

Search Filters and Membranes

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved