Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification
Model Name Part Number
APP 1.5180B3043
APP 1.8180B3044
APP 10.2180B3010
APP 11 / 1200180B3212
APP 11 / 1500180B3211
APP 13 / 1200180B3214
APP 13 / 1500180B3213
APP 16 / 1200180B3254
APP 16 / 1500180B3250
APP 17 / 1200180B3255
APP 17 / 1500180B3251
APP 19 / 1200180B3256
APP 19 / 1500180B3252
APP 2.2180B3045
APP 2.5180B3046
APP 21 / 1200180B3051
APP 21 / 1500180B3052
APP 22 / 1200180B3257
APP 22 / 1500180B3253
APP 24 / 1200180B3054
APP 24 / 1500180B3055
APP 26 / 1200180B3056
APP 26 / 1500180B3057
APP 3.0180B3030
APP 3.5180B3032
APP 30 / 1200180B3060
APP 30 / 1500180B3062
APP 38 / 1500180B3071
APP 43 / 1700180B3072
APP 5.1180B3005
APP 6.5180B3006
APP 7.2180B3007
APP 8.2180B3008
APP0.6180B3048
APP0.6 Compact180B3040
APP0.8180B3037
APP0.8 Compact180B3041
APP1.0180B3049
APP1.0 Compact180B3042
APP1.0/APM0.8180B8000
APP1.0/APM0.8180B8001
APP1.5/APM1.2180B8002
APP1.5/APM1.2180B8003
APP1.8/APM1.2180B8004
APP1.8/APM1.2180B8005
APP2.5/APM1.8180B8008
APP2.5/APM1.8180B8009
APP2.5/APM2.0180B8006
APP2.5/APM2.0180B8007
APP53 / 1500180B7801
APP65 / 1500180B7803
APP78 / 1500180B7800
APP86 / 1700180B7802
iSave 21 Horizontal180F7000
iSave 21 Horizontal with NEMA motor180F7010N104H
iSave 21 without motor180F7010
iSave 40 Horizontal180F7001
iSave 40 Horizontal180F7004
iSave 40 Horizontal with NEMA motor180F7011N206H
iSave 40 Vertical180F7003
iSave 40 Vertical180F7005
iSave 40 Vertical with NEMA motor180F7011N206V
iSave 40 without motor180F7011
PAH 10180B0008
PAH 100180B0076
PAH 12.5180B0007
PAH 2180B0024
PAH 20180B0079
PAH 25180B0036
PAH 32180B0037
PAH 4180B0022
PAH 50180B0047
PAH 6.3180B0023
PAH 63180B0040
PAH 70180B0042
PAH 80180B0041
PAHF 20180B0092
PAHF 25180B0093
PAHF 32180B0094
PAHF 40180B0095
PAHT 10180B0032
PAHT 12.5180B0033
PAHT 2180B0031
PAHT 20180B0019
PAHT 25180B0020
PAHT 256180B1001
PAHT 3.2180B0077
PAHT 308180B1002
PAHT 32180B0021
PAHT 4180B0030
PAHT 50180B0085
PAHT 6.3180B0029
PAHT 63180B0086
PAHT 70180B0087
PAHT 80180B0088
PAHT 90180B0089
PAHT G 10180B1007
PAHT G 10 ATEX180B6132
PAHT G 12.5180B1008
PAHT G 12.5 ATEX180B6133
PAHT G 2180B1003
PAHT G 2 ATEX180B6131
PAHT G 20180B1009
PAHT G 20 ATEX180B6119
PAHT G 25180B1010
PAHT G 25 ATEX180B6120
PAHT G 256180B6090
PAHT G 256 ATEX180B6190
PAHT G 3.2180B1004
PAHT G 3.2 ATEX180B6177
PAHT G 308180B6091
PAHT G 308 ATEX180B6191
PAHT G 32180B1011
PAHT G 32 ATEX180B6121
PAHT G 4180B1005
PAHT G 4 ATEX180B6130
PAHT G 50180B1012
PAHT G 50 ATEX180B6185
PAHT G 6.3180B1006
PAHT G 6.3 ATEX180B6129
PAHT G 63180B1013
PAHT G 63 ATEX180B6186
PAHT G 70180B1014
PAHT G 70 ATEX180B6187
PAHT G 80180B1015
PAHT G 80 ATEX180B6188
PAHT G 90180B1016
PAHT G 90 ATEX180B6189

Search Filters and Membranes

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved