Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification
Model Name Part Number
Filter bag 52270-0708-1218-8
Filter bag 522D70020286566
Filter bag 52570-0702-3335-1
Filter bag 525D70020286541
Filter bag 52770-0702-3168-6
Filter bag 527D70020286525
Filter bag 52970-0702-3338-5
Filter bag 529D70020286509

Search Filters and Membranes

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved