Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification

Desalination Research Papers by Author


Home > Research Paper Authors > K

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

K


A. Karabelas (1)
A. Kastritis (1)
A. Katsiri (2)
A. Kellil (2)
A. Khairi (1)
A. Khaoua (1)
A. Khelifa (2)
A. Khelifi (1)
A. Khouider (1)
A. Klutse (1)
A. Kohli (1)
A. Koltuniewicz (1)
A. Korn (1)
A. Kryvoruchko (2)
A. Kumarb (1)
A. Kushmaro (1)
A. ten Kate (1)
A.A. Kavitskaya (1)
A.E. Kabeel (1)
A.H. Kamaruddin (1)
A.H. Konsowa (2)
A.I. Kobya (1)
A.J. Karabelas (3)
A.J. Kordes (1)
A.P. Kharitonov (1)
A.R. Kuffour (1)
A.S. Kaiser (1)
A.Y. Kalendar (1)
Abdellah Khelifa (1)
Abdul Ghani Khalaf (1)
Abdul Jabbar N. Khalifa (1)
Aboelyazied M. Koliub (3)
Adam Kovacs (1)
Agnieszka Krzyzaniak (1)
Ahmet Kaya (1)
Ajay Kumar (1)
Akihiro Kawahara (1)
Akili D. Khawaji (2)
Akira Kusakabe (1)
Albert S. Kim (1)
Alexandra Kleinert (1)
Ali Kargari (6)
Aly Karameldin (2)
Amit Keshav (1)
Anastasia Kotronarou (1)
Andras Koris (2)
Andreas Klein (1)
Andrzej Ko³tuniewicz (1)
Andrzej Koltuniewicz (1)
Angela Kruth (1)
Anna Kopec (1)
Anna Kwarciak (2)
Annika Kramer (1)
Antigoni Kranioti (1)
Antonina Kryvoruchko (2)
Antonina P. Kryvoruchko (1)
Antonis Koussis (1)
Arjumand A. Kittur (1)
Aron Kozk (1)
Ashvini Kumar (1)
Aslihan Kerc (1)
Athanassios Kotoupas (1)
Atsuo Kumano (1)
Azza Khaled (1)
B. Khiari (3)
B. Klitzing (1)
B. Kornilovich (1)
B. Koroknai (1)
B. Krause (1)
B. Kruczek (1)
B.S. Kim (1)
Balazs Koroknai (1)
Balázs Koroknai (1)
Barbara Kosmala (1)
Bartosz Kurczewski (1)
Belgin Karabacako—lu (1)
Bernd Klinkhammer (1)
Bhuvanesh Kumar (1)
Boris Kornilovich (2)
Boris Yu. Kornilovich (1)
Bozena Kaeselev (1)
Brankica Kalajdžić (1)
Bulent Keskinler (1)
Byoung-Moon Kim (1)
C. Khorshed (1)
C.G. Kim (1)
C.M. Kao (1)
C.N. Koh (1)
C.W. Kim (2)
C.Y. Kuo (1)
Cevza Melek Kazezyelmaz-Alhan (1)
Cezary A. Kozlowski (4)
Ch. Kervévan (1)
Chang-Yong Kim (1)
Chansik Kim (1)
Chekib Kerkani (1)
Chen Ning Koh (1)
Christos Z. Katsaounos (1)
Chun-Yin Kuo (1)
Cumali Kenace (1)
D. Kalderis (1)
D. Karamanis (1)
D. Katarzynski (1)
D. Kaušpdien (1)
D. Kitamoto (1)
D. Kone (3)
D. Kwon (1)
D. van der Kooij (2)
D.D. Kucheruk (1)
D.G. Kanellopoulou (1)
D.I. Kim (1)
Dae Hyun Kim (1)
Dae Sik Kim (1)
Dae-Kyeong Kim (1)
Dai Kitamoto (1)
Dalibor Kuchar (1)
Darko M. Krsti (1)
Darko M. Krstiƒ (1)
Devrim Kaya (1)
Djebbar Kamel (1)
Dmitry Kochubey (1)
Do Yeon Kim (1)
Do-Heyoung Kim (1)
Do-Hyung Kim (3)
Dong-Won Kim (2)
Dooil Kim (2)
Dorota Kołodyńska (1)
Dorota Kołodyńska∗ (1)
E. Kondilib (1)
E. Korngold (2)
E.M. Kondilib (1)
E.P. Kouvelos (1)
E.S. Kim (1)
E.V. Krisilova (1)
Edina Kulcsár (1)
Eero Kaipainen (1)
Eiji Kamio (1)
Eli Kotzer (1)
Erineos Koutsakos (2)
Essam E. Khalil (2)
Evgeny Y. Kolotilov (1)
F. Kafi (1)
F. Kandemirli (1)
F. Khlissa (1)
F. Kroma (1)
F.K. Katsaros (1)
Fatma Karaouli (1)
František Krčma (1)
Frantisek Kastanek (1)
Freddy Kleitz (1)
Freek Kapteijn (1)
G. Karahan (1)
G. Kosmadakis (2)
G.-H. Koops (2)
G.C. Kapantaidakis (3)
G.H. Koops (3)
G.P. Karatzas (1)
Ganesh B. Keremane (1)
Günay Kocasoy (1)
Geon-Tae Kim (1)
Geonha Kim (1)
Geontae Kim (1)
Georg Krausch (1)
George Kamizoulis (1)
Gerhard Knies (1)
Gha-Young Kimb (1)
Gholamreza Karballaei (1)
Golam Monir Khan (1)
Gregory V. Korshin (1)
Grzegorz Klomfas (2)
Gulin Kutluay (2)
Gustavo Kronenberg (2)
H. Kajioka (1)
H. Kara (1)
H. Katayama (1)
H. Koseoglu (3)
H.A. Khater (1)
H.M. Krieg (3)
Hacène Kerdjoudj (2)
Hacene Kerdjoudj (1)
Halil Kalipcilar (2)
Hamadi Kallali (3)
Hamed Karkhanechi (1)
Han-Seung Kim (2)
Hannu Koivikko (1)
Hee Seok Kim (1)
Heon-Yong Kim (1)
Herbert Kunze (1)
Hern Kim (2)
Hidetaka Konno (1)
Hidetoshi Kita (1)
Hong S. Kim (1)
Hong-Seok Kim (1)
Hrissi K. Karapanagioti (1)
Huifang Kang (1)
Hyun-Gi Kim (1)
Hyung Chul Koh (2)
Hyung-Soo Kim (2)
Hyungsoo Kim (1)
I. Kamiya (1)
I. Karagiannis (1)
I. Kim (1)
I. Kiss (1)
I. Kurucaovali (3)
I.K. Kalavrouziotis (1)
I.M. Kengne (1)
I.S. Kuryndin (1)
I.W. Kazi (1)
Ibrahim K. Kutubkhanah (1)
Ilan Katz (1)
In S. Kim (15)
In Won Kim (1)
In-Chul Kim (3)
Ioannis A. Katsoyiannisa (1)
Ioannis C. Karagiannis (1)
Istvan Kiss (1)
Itta Arun Kumar (1)
Izabela Koter (2)
Izabela Kowalska (6)
J. de Koning (2)
J. Kandasamy (4)
J. Kerres (1)
J. Koch (1)
J. Kochan (1)
J. Koning (1)
J. Koschikowski (2)
J. Kupitz (1)
J. Kurdi (1)
J. Kwon (1)
J.-H. Kim (1)
J.E. Kim (1)
J.H. Kweon (1)
J.K. Kaldellis (2)
J.T.F. Keurentjes (1)
J.W.N.M. Kappelhof (1)
James E. Kilduff (1)
Jan-Thomas Kühnert (1)
Jana Zagorc Koncan (1)
Janneke Kromkamp (1)
Janusz Kozakiewicz (1)
Jürgen Kern (1)
Jeong-Hoon Kim (1)
Ji Y. Kim (1)
Jihoon Kim (1)
Jihoon Kuk (1)
Jin-Mo Kim (1)
Joachim Koschikowski (2)
John Krijgsman (1)
Jolanta Kozlowska (1)
Jong Seok Kang (1)
Jong Won Kim (1)
Jong-Bum Kim (1)
Jong-Il Kim (1)
Jong-Oh Kim (4)
Joon Ha Kim (10)
Joon-Wun Kang (1)
Joop C. Kruithofb (1)
Joost W.N.M. Kappelhof (1)
Jos Keurentjes (2)
Jun-Tae Kim (1)
Jun-Young Kim (1)
Jyri Kaplin (1)
K Kouroumbas (1)
K. de Korte (1)
K. Kakavas (1)
K. Karakulski (1)
K. Karamanis (1)
K. Kato (1)
K. Katsoufidou (2)
K. Kawasoe (1)
K. Kehagia (1)
K. Keizer (5)
K. Khider (1)
K. Kiss (2)
K. Kita (1)
K. Kock (1)
K. Vinoth Kumar (1)
K.A. Kavadias (1)
K.C. Khulbe (1)
K.M. Koumenides (1)
KaiCui (1)
Kaigan (1)
Karima Kecili (1)
Katalin Kiss (1)
KatarzynaMajewska-Nowak (1)
Katsuki Kimura (1)
Katsumi Kaneko (1)
Kazuo Kondo (2)
Ken Killham (1)
Khoiruddin (1)
Ki Yeon Kim (1)
Ki Young Kim (1)
Ki-Pal Kim (1)
Kiran D. Kadam (1)
Koji Kuraoka (1)
Konstantinos Katsikaris (1)
Kornlia Kiss (1)
Kouhei Kishi (1)
Krystyna Konieczny (10)
Krzysztof Karakulski (6)
Kwan-Yeop Kim (1)
Kyoung-Woong Kim (1)
L. Kousouris (1)
L.H. Kim (1)
L.S. Kang (2)
Larisa V. Karpenko-Jereb (1)
Leah Kelley (1)
Leehyung Kim (1)
Leon Kapetas (1)
Lyubov I. Kravets (2)
M. Gamal Khedr (2)
M. Kahlaoui (1)
M. Kallioinen (1)
M. Kameche (1)
M. Kanaki (1)
M. Kaschek (1)
M. Köckerling (1)
M. Khayet (2)
M. Khayetb (1)
M. Khoukhi (1)
M. Kitis (3)
M. Kočiřík (1)
M. Kobya (1)
M. Kocak (1)
M. Korichi (1)
M. Kornarosb (1)
M. Kraume (3)
M. Krea (1)
M. Kubonova (1)
M.A. Khedr (2)
M.C. Kaplan (1)
M.K. Karamanoli (1)
M.K. Kotekar (1)
M.M. Kamel (1)
M.M. Kuraica (1)
M.N. Karim (1)
M.N. Kostopoulou (1)
Maaly Khedr (2)
Ma»gorzata Kabsch-Korbutowicz (1)
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz (2)
Madani Khodir (1)
Madgorzata Kacprzak (1)
Mahadevappa Y. Kariduraganavar (1)
Majeda Khraisheh (1)
Malek Kabariti (1)
Malgorzata Kabsch-Korbutowicz (7)
Manjusha Karve (1)
Mari Kallioinen (1)
Maria D. Kennedy (1)
Maria Kennedy (2)
Martin Kaschek (1)
Marwan Khraisheh (1)
Masaru Kurihara (2)
Masayoshi Kobayashi (1)
Mateusz Kuca (1)
Matgorzata Kabsch-Korbutowicz (1)
Matthias Kraume (6)
Md. Dilwar Alam Khan (1)
Medhioub Khaled (1)
MEGAN B. KOGUT (1)
Mehmet Kitis (1)
Mehrdad Karbassian (1)
Melina E. Kotti (1)
Mervat A. Abd El Kawi (2)
Michael Kornaros (1)
Miltiades I. Karayannis (1)
Mirjam Kilgus (2)
Mirko Kuleš (1)
Mirna Habuda-Staniæ Brankica Kalajd•iæ Mirko Kuleš (1)
Mohamad Kordab (1)
Mohamed Karime (1)
Mohamed Khayet (3)
Mohammad N.M. Kither (3)
Mohammed G. Khalfallah (3)
Momoji Kubo (1)
Moon-Sun Kang (1)
Moti Kartashevsky (1)
Muhammad Tariq Khan (1)
N. Kabay (9)
N. Kalogerakis (1)
N. Korovessis (1)
N. Kotsovinos (1)
N. Koura (1)
N. Kyriakis (1)
N.A. Kononenko (1)
N.P. Kotsupalo (4)
Nabila Kourda (1)
Nafiz Kahraman (1)
Nagarethinam Kannan (1)
Nalan Kabay (1)
Naoki Kurata (1)
Natasha Kuburovic (1)
Nathalie Korboulewsky (1)
Natsuki Kishizawa (1)
Nikolaos Kantiranis (1)
Nina Klymenko (1)
Ning Kong (1)
Nobuhiko Kubota (1)
Nobuyuki Koura (1)
O. Kedem (2)
O. Kirmizisakal (1)
O. Knes (1)
Ohsung Kwon (2)
Okan Tarik Komesli (1)
P. Karakatsoulis (1)
P. Kaspiris (1)
P.A. Kjolseth (1)
P.G. Koutsoukos (1)
P.H. Koukoulakis (1)
P.P. Kamaev (1)
Pavel P. Kamaev (1)
Peer C. Kampa (1)
Pertti Keskitalo (1)
Peter Kölsch (1)
Peter Kingshott (1)
Peter Kreis (1)
Petr Kastanek (1)
Philipp Knötig (1)
Pradeep Kumar (1)
R. Klischenko (1)
R. Krupiczka (1)
R. Kunkela (1)
R.A. Kalid (1)
R.B. Klijna (1)
R.K. Kamali (3)
R.K. Khanna (1)
R.L. Keiski (1)
Rakesh Kumar (1)
Ralf Kuriyel (1)
Rashid A. Khaydarov (1)
Rashid Khan (1)
Recep Ali Kumbasar (1)
Ree-Ho Kim (2)
Rehab Khawaga (1)
Renat R. Khaydarov (1)
Riitta Keiski (1)
Riitta Kettunen (1)
Riitta L. Keiski (2)
Rob Klaassen (1)
Romain Kapel (1)
Romuald Klimek (1)
Rui-Qiang Kou (1)
Rupali Karpe (1)
S. Jamal Khan (1)
S. Kainja (1)
S. Kanmani (1)
S. Kapniaris (1)
S. Katayon (1)
S. Kermadi (1)
S. Khan (1)
S. Khatun (1)
S. Khemakhem (1)
S. Kouachi (1)
S. Kyritsis (1)
S.A. Kershman (1)
S.E. Kentish (2)
S.H. Kim (1)
S.J. Komisar (1)
S.K. Kansal (1)
S.K. Zaidia and A. Kumarb (1)
S.T. Kang (2)
S.T. Kao (1)
Sabeur Khemakhem (1)
Salim Kehal (1)
Sami Kooli (1)
Sang Don Kim (2)
Sang-Don Kim (1)
Sangdan Kim (1)
Sangeeta B. Kulkarni (1)
Sangil Kim (2)
Sangyong Kim (2)
Sándor Kovács (1)
Se-Tsung Kao (1)
Sebastian Krajewski (1)
Sebastian R. Krajewski (1)
Senthil Kumarasamy (1)
Seog-Ku Kim (1)
Seoktae Kang (1)
Seung J. Kim (1)
Seung Joon Kim (3)
Seung-Hyun Kim (7)
Sevgi Kocaoba (2)
Sher Jamal Khan (1)
Shigeru Kato (1)
Siddharth Kasthurirangan (1)
Sinasi Kaya (1)
Sirichai Koonaphapdeelert (1)
Soteris A. Kalogirou (2)
Sotirios Karavoltsos (1)
Soulwène Kouki (1)
South Korea (1)
Spas D. Kolev (1)
Spencer A. Kirk (1)
Srikant S. Kulkarni (1)
Stanis»aw Koter (2)
Stanisław Koter (4)
Stanislaw Koter (1)
Stefan Kronshage (1)
Suhan Kim (10)
Suhkvinder Kaur (1)
Sultan A. Kershman (1)
Sumin Tanya Kao (1)
Sun Jin Kim (1)
Sung-Ho Kong (1)
Sung-Hyun Kim (2)
Sung-Jo Kim (1)
Sung-Soo Kim (1)
Sungyoun Kim (2)
Sunjin Kim (1)
Swee Loong Khor (1)
Sz. Kertsz (2)
Sz. Kertész (1)
Szabolcs Kertsz (1)
T. Ennil Köse (1)
T. Kaloudis (1)
T. Kida (1)
T. Kito (1)
T. Koo (3)
T. Kose (1)
T. Kumar (1)
T.V. Knyazkova (1)
Taek-Joong Kim (2)
Tahereh Kaghazchi (5)
Tahir Khir (1)
Tak-Hyun Kim (2)
Takao Kunimatsu (1)
Tanju Karanfil (1)
Tohru Kanno (1)
Tomomi Komatsuka (1)
Tonni Agustiono Kurniawan (1)
Toshinori Kojima (1)
Toshio Konishi (1)
Tschung-il Kim (1)
U. Kragl (2)
U.V. Kartovsky (1)
Ulrich Kulozik (2)
Urszula Kepa (1)
V. Karayannis (1)
V. Kochkodan (1)
V. Koukouliou (1)
V. Krikelis (1)
V. Kudela (1)
V.A. Kopyrin (1)
V.D. Krsmanovic (3)
V.M. Kochkodan (1)
V.S. Khotimsky (1)
Valeriy Khotimskiy (1)
Valeriy Khotimslii (1)
Victor Kochkodan (1)
Victorya Konovalova (1)
Vijay Kale (1)
Viktor Kochkodan (1)
Vivek P. Khare (1)
Vladimir Kuburovic (1)
Vlastimil Kůdela (1)
Volker Kottke (1)
W. Kaminski (1)
W. Ketir (1)
W.B. Krantz (1)
W.S. Kim (1)
Wahid Khabou (1)
Wasi Z. Khan (1)
W»adys»aw Kami½ski (1)
William B. Krantz (2)
Wojciech Kujawski (7)
Wolfgang Kochanowski (1)
Wolfgang Krumm (1)
Woo-Nyon Kim (1)
Woo-Seung Kim (1)
Xue Bin Ke (1)
Y. Khetib (1)
Y. Kiso (1)
Y.-H. Kim (1)
Yasunari Kojima” (1)
Yasunori Kobayashi (1)
Yasushi Koito (1)
Yeong-Kwan Kim (1)
Ying Kong (1)
Yong S. Kim (1)
Yong-Tae Kang (2)
Youn K. Kim (1)
Youn Kook Kim (1)
Young Hoon Kim (1)
Young M. Kim (1)
Young Mi Kim (3)
Young-Deuk Kim (3)
Young-Nam Kwon (2)
Youngjin Kim (1)
Yuki Komagawa (1)
Yuri Kim (1)
Z. Kessaïssia (1)
Z. Koszorz (1)
Zeljko Knez (1)
Zoltan Kovacs (1)
Zoltán Kókaib (1)

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved