Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification

Selex Depth Filter Cartridge

Model Name
SXA-10 1197114
SXA-10-EHS 1197180
SXA-10-EHV 1225853
SXA-10-ESE 1226442
SXA-10-ESS 1197204
SXA-10-FHS 1197229
SXA-10-XK 1197253
SXA-10-YYP 1197156
SXA-19 1/2 1197120
SXA-20 1197126
SXA-20-EHE 1197311
SXA-20-EHS 1197186
SXA-20-ESE 1236014
SXA-20-ESS 1197210
SXA-20-FHS 1197235
SXA-20-XK 1197259
SXA-20-YYP 1197162
SXA-250MM 1197308
SXA-29 1/4 1197132
SXA-29 1/4-FHE 1268995
SXA-29 1/4-XK 1197265
SXA-30 1197138
SXA-30-EHS 1197192
SXA-30-EHV 1225587
SXA-30-ESE 3013527
SXA-30-ESS 1197216
SXA-30-FHE 1229586
SXA-30-FHS 1197241
SXA-30-FSE 1226432
SXA-30-LX 3028090
SXA-30-XK 1197271
SXA-30-YYP 1197168
SXA-34 1/2-XK 1197277
SXA-39 1227612
SXA-40 1197144
SXA-40-EHS 1197198
SXA-40-ESS 1197222
SXA-40-FHS 1197247
SXA-40-XK 1197283
SXA-40-YYP 1197174
SXA-500MM 1197290
SXA-750MM 1197296
SXA-9 3/4 1197102
SXA-9 3/4-YYP 1262889
SXA-9 7/8 1197108
SXA-9 7/8-FHS 1230132
SXA-9 7/8-YYP 1197150
SXC-10 1197113
SXC-10-EHS 1197179
SXC-10-ESS 1197203
SXC-10-FHS 1197228
SXC-10-XK 1197252
SXC-10-YYP 1197155
SXC-19 1/2 1197119
SXC-20 1197125
SXC-20-EHS 1197185
SXC-20-ESE 1235784
SXC-20-ESS 1197209
SXC-20-FHS 1197234
SXC-20-XK 1197258
SXC-20-YYP 1197161
SXC-250MM 1197309
SXC-29 1/4 1197131
SXC-29 1/4-XK 1197264
SXC-30 1197137
SXC-30-EHS 1197191
SXC-30-ESS 1197215
SXC-30-FHE 1228803
SXC-30-FHS 1197240
SXC-30-FHV 3023421
SXC-30-LK 1226451
SXC-30-XK 1197270
SXC-30-YYP 1197167
SXC-34 1/2-XK 1197276
SXC-40 1197143
SXC-40-EHS 1197197
SXC-40-ESS 1197221
SXC-40-FHS 1197246
SXC-40-XK 1197282
SXC-40-YYP 1197173
SXC-500MM 1197291
SXC-750MM 1197297
SXC-9 3/4 1197101
SXC-9 3/4-ESB 3032866
SXC-9 7/8 1197107
SXC-9 7/8-YYP 1197149
SXD-10 1197115
SXD-10-EHS 1197181
SXD-10-ESS 1197205
SXD-10-FHS 1197230
SXD-10-XK 1197254
SXD-10-YYP 1197157
SXD-19 1/2 1197121
SXD-19 1/2-YYP 1232044
SXD-20 1197127
SXD-20-EHS 1197187
SXD-20-ESE 1236261
SXD-20-ESS 1197211
SXD-20-FHS 1197236
SXD-20-FSE 3044272
SXD-20-XK 1197260
SXD-20-YYP 1197163
SXD-250MM 1197307
SXD-29 1/4 1197133
SXD-29 1/4-XK 1197266
SXD-29 1/4-YYP 1231664
SXD-30 1197139
SXD-30-EHS 1197193
SXD-30-ESB 1228072
SXD-30-ESE 1264376
SXD-30-ESS 1197217
SXD-30-FHB 1235614
SXD-30-FHE 1229585
SXD-30-FHS 1197242
SXD-30-FSE 1229235
SXD-30-XK 1197272
SXD-30-YYP 1197169
SXD-39-YYP 1236016
SXD-40 1197145
SXD-40-EHE 1240032
SXD-40-EHS 1197199
SXD-40-ESS 1197223
SXD-40-FHS 1197248
SXD-40-XK 1197284
SXD-40-YYP 1197175
SXD-5 1243396
SXD-500MM 1197289
SXD-750MM 1197295
SXD-9 3/4 1197103
SXD-9 3/4-YYP 1231663
SXD-9 7/8 1197109
SXD-9 7/8-ESE 3017302
SXD-9 7/8-FHS 1225964
SXD-9 7/8-YYP 1197151
SXE-10 1197117
SXE-10-EHS 1197183
SXE-10-ESE 1226452
SXE-10-ESS 1197207
SXE-10-ESV 1228448
SXE-10-FHS 1197232
SXE-10-XK 1197256
SXE-10-YYP 1197159
SXE-19 1/2 1197123
SXE-20 1197129
SXE-20-EHS 1197189
SXE-20-ESE 1228973
SXE-20-ESS 1197213
SXE-20-ESV 1226453
SXE-20-FHS 1197238
SXE-20-XK 1197262
SXE-20-YYP 1197165
SXE-250MM 1197305
SXE-29 1/4 1197135
SXE-29 1/4-EHS 1233245
SXE-29 1/4-XK 1197268
SXE-29 1/4-YYP 1226454
SXE-30 1197141
SXE-30-EHS 1197195
SXE-30-ESE 1225353
SXE-30-ESS 1197219
SXE-30-FHS 1197244
SXE-30-FSE 1229232
SXE-30-LK 3040044
SXE-30-XK 1197274
SXE-30-YYP 1197171
SXE-4 7/8 1238491
SXE-4 7/8-EHS 1229059
SXE-40 1197147
SXE-40-EHB 1235248
SXE-40-EHS 1197201
SXE-40-ESE 1230207
SXE-40-ESS 1197225
SXE-40-FHS 1197250
SXE-40-XK 1197286
SXE-40-YYP 1197177
SXE-5 1243398
SXE-500MM 1197287
SXE-750MM 1197293
SXE-9 3/4 1197105
SXE-9 3/4-YYP 1226723
SXE-9 7/8 1197111
SXE-9 7/8-ESS 1235689
SXE-9 7/8-FHS 1225965
SXE-9 7/8-YYP 1197153
SXF-10 1197112
SXF-10-EHS 1197178
SXF-10-ESS 1197202
SXF-10-ESV 1228010
SXF-10-FHS 1197227
SXF-10-XK 1197251
SXF-10-YYP 1197154
SXF-19 1/2 1197118
SXF-19 1/2-FHS 1225254
SXF-19 1/2-YYP 1225253
SXF-20 1197124
SXF-20-EHS 1197184
SXF-20-ESS 1197208
SXF-20-ESV 1230099
SXF-20-FHS 1197233
SXF-20-XK 1197257
SXF-20-YYP 1197160
SXF-250MM 1197310
SXF-29 1/4 1197130
SXF-29 1/4-FHS 1225256
SXF-29 1/4-XK 1197263
SXF-29 1/4-YYP 1225255
SXF-30 1197136
SXF-30-EHS 1197190
SXF-30-ESE 3049961
SXF-30-ESS 1197214
SXF-30-FHS 1197239
SXF-30-XK 1197269
SXF-30-YYP 1197166
SXF-34 1/2-XK 1197275
SXF-40 1197142
SXF-40-EHS 1197196
SXF-40-ESS 1197220
SXF-40-FHS 1197245
SXF-40-XK 1197281
SXF-40-YYP 1197172
SXF-500MM 1197292
SXF-750MM 1197298
SXF-9 3/4 1197100
SXF-9 7/8 1197106
SXF-9 7/8-YYP 1197148
SXG-10 1197116
SXG-10-EHS 1197182
SXG-10-ESS 1197206
SXG-10-FHS 1197231
SXG-10-XK 1197255
SXG-10-YYP 1197158
SXG-19 1/2 1197122
SXG-19 1/2-YYP 1228478
SXG-20 1197128
SXG-20-EHS 1197188
SXG-20-ESE 1234106
SXG-20-ESS 1197212
SXG-20-FHS 1197237
SXG-20-FSS 3029176
SXG-20-XK 1197261
SXG-20-YYP 1197164
SXG-250MM 1197306
SXG-29 1/4 1197134
SXG-29 1/4-XK 1197267
SXG-29 1/4-YYP 1227010
SXG-30 1197140
SXG-30-EHE 3000304
SXG-30-EHS 1197194
SXG-30-ESE 1226745
SXG-30-ESS 1197218
SXG-30-FHS 1197243
SXG-30-FSE 1229234
SXG-30-XK 1197273
SXG-30-YYP 1197170
SXG-39-YYP 1256213
SXG-4 7/8 1227769
SXG-40 1197146
SXG-40-EHS 1197200
SXG-40-ESS 1197224
SXG-40-ESV 1234907
SXG-40-FHS 1197249
SXG-40-XK 1197285
SXG-40-YYP 1197176
SXG-5 1243397
SXG-500MM 1197288
SXG-750MM 1197294
SXG-9 3/4 1197104
SXG-9 3/4-ESS 1270095
SXG-9 7/8 1197110
SXG-9 7/8-FHS 1230131
SXG-9 7/8-YYP 1197152

Overview Selex Filters

For a direct quotation, please contact us: Feedback Form or call us on +31 152 610 900

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved